My Own way of Sharing the World I see on my own Perspective.

Ipasa ang R.H. Bill

 

Nabuhay ang diwa ko ng napanood ko ang Clip na ito. R.H. Bill para sa ikauunlad ng Pilipinas. Tama na !!! iwaksi na ang maling paniniwala!

Naniniwala ako na mahirap ang bansa natin dahil sobrang dami natin. Mas maraming tao mas maraming kumpetensya. Alin nga ba ang dapat at hindi dapat. Nang sinabi ng Dios na humayo kayo’t magpakarami. ay sa dalawang tao lamang ito at indi na nauugnay at naaakma sa ating panahon.

Maniwala ka kaibigan. Mas magiging maayus ang susunod na henerasyon pag naipasa ang RH Bill.

GO! Pass the RH Bill.

Share the Love : Share On Facebook ! Share On Google Buzz ! Add To Del.icio.us ! Share On Digg ! Share On Reddit ! Share On LinkedIn ! Post To Blogger ! Share On StumbleUpon ! Share On Friend Feed ! Share On MySpace ! Share On Yahoo Buzz ! Get These Share Buttons ! Share On Google Reader ! Google Bookmark ! Send An Email ! Blog Feed !

Related Posts with Thumbnails