My Own way of Sharing the World I see on my own Perspective.

Christopher Lao | Unang Balita |Nissan Sentra Flooded

Isang Nissan Sentra ang sinugod sa Baha ng isang driver sa Mother Ignacia Nakakatuwang isipin na sa gobyerno pa din isinisisi ang pagkakamali.. Ang nasabi lang nya.. You should have informed me..

Now He got a taste of Ondoy.

Share the Love : Share On Facebook ! Share On Google Buzz ! Add To Del.icio.us ! Share On Digg ! Share On Reddit ! Share On LinkedIn ! Post To Blogger ! Share On StumbleUpon ! Share On Friend Feed ! Share On MySpace ! Share On Yahoo Buzz ! Get These Share Buttons ! Share On Google Reader ! Google Bookmark ! Send An Email ! Blog Feed !

Related Posts with Thumbnails